Recerca

Àrea 1

Bases moleculars i cel·lulars de la inflamació. Espectrometria de masses estructural i biològica

Responsable de l'equip

  • Daniel Closa
    (IIBB-CSIC)

Objectius estratègics

Bases moleculars i cel·lulars de la inflamació:
Estudi de la resposta inflamatòria en general.

Espectrometria de masses estructural i biològica:
Desenvolupament de tècniques per a la resolució de problemes en el camp de la proteòmica i en l’anàlisi de biomolècules en general. Aplicació a l’estudi de la presentació antigènica en malalties autoimmunitàries i a la recerca de dianes terapèutiques i marcadors de la malaltia.

Principals línies de recerca

1. Bases moleculars i cel·lulars de la inflamació:

  • Mecanismes implicats en el desenvolupament dels processos inflamatoris sistèmics.
  • Noves teràpies per a la fibrosi pulmonar idiopàtica.
  • Estudi de les alteracions lipídiques associades a la pancreatitis.

2. Espectrometria de masses estructural i biològica:

  • Fosfoproteòmica del limfòcit T humà.
  • Marcadors de diagnòstic i pronòstic en el càncer i altres malalties.
  • Serveis cientificotècnics externs. Serveis de proteòmica i de coordinació de la xarxa Proteored.