Recerca

Àrea 1

Immunogenètica en la resposta autoinflamatòria

Responsable de l'equip

Objectius estratègics

En el camp de les malalties autoinflamatòries:
Promoure la recerca bàsica, clínica i translacional de la fisiopatologia de les malalties autoinflamatòries com a model per a conèixer en profunditat la regulació de la resposta inflamatòria normal, les seves disfuncions i la seva repercussió en la resposta immunitària.

En el camp de la resposta immunitària:
Determinar quins components de la resposta inflamatòria normal i patològica són fonamentals per modular els fenòmens de reconeixement específic de la resposta immunitària.

Principals línies de recerca

En el camp de les malalties autoinflamatòries:

  • Determinació de les bases genètiques i moleculars del procés autoinflamatori.
  • Caracterització dels mecanismes reguladors de l’inflamasoma i la seva disfunció.
  • Caracterització dels perfils transcripcionals específics de les malalties autoinflamatòries.
  • Aïllament de nous gens responsables de malalties autoinflamatòries hereditàries i identificació de factors de susceptibilitat genètica per al desenvolupament de processos autoinflamatoris poligènics.
  • Definició de noves dianes terapèutiques per al tractament de les malalties autoinflamatòries.

En el camp de la resposta immunitària:

  • Reavaluar el paper dels loci HLA-DRB3/4/5 en la resposta immunitària en front infecció, resposta autoimmunitària i Trasplantament.
  • Valorar el paper de la mutació E52del de MyD88 en la població normal i en relació amb el dèficit de MyD88.