Recerca

Àrea 1

Reparació i Plasticitat Musculoesquelètica

Responsable de l'equip

Objectius estratègics

El nostre grup de recerca, que es va incorporar a l’IDIBAPS l'any 2007, pretén aglutinar i generar sinergies entre els professionals de diferents especialitats que treballem en l'àmbit de l’aparell locomotor. Es tracta d’una àrea amb una creixent demanda social i tecnològica, però que té poca incidència en l’àmbit de la investigació d’aquesta institució.

Hi ha nombrosos aspectes dels nous coneixements que tenen relació amb el sistema musculoesquelètic: les teràpies cel•lulars, gèniques i farmacològiques; els nous materials i els implants; la robòtica; la tecnologia quirúrgica i anestèsica d'alt nivell, així com les tècniques d’imatge sofisticades. La manca d’evidència científica clínica de molts dels nous coneixements i la gran quantitat de pacients del nostre entorn ja constitueixen, encara que no disposem de gaires recursos, una font important de treball de la qual se'n pot extreure un rendiment intel•lectual. Creiem que la millor estratègia per arribar a ser un grup de referència en el nostre àmbit és treballar amb humilitat, però “pensant en gran”.

Principals línies de recerca

1. Fisiopatologia de l’os, variació patològica amb l’edat i avaluació de les tècniques de fixació de les fractures i els substitutius ossis.

2. Cartílag, degeneració i reparació amb enginyeria tissular.

3. Avaluació i disseny de nous implants protètics.

4. Cirurgia mínimament invasiva amb nova tecnologia i instrumental.

5. Infeccions de l’aparell locomotor, la seva profilaxi i el seu tractament.

6. Dolor agut postquirúrgic i dolor crònic musculoesquelètic.

7. Readaptació funcional, prevalença i avaluació dels resultats de salut en les artropaties degeneratives.

8. Biologia dels empelts de teixit adipós autòleg.

9. Banc de teixits del sistema musculoesquelètic.

10. Diagnòstic per la imatge i noves tecnologies de diagnòstic i seguiment.

11. Col·laboració en projectes conjunts amb la UASP.

12. Resposta de fase aguda en fractures obertes. Utilitat de la IL-6, la PCR i la CK en la predicció de resultats i la seva correlació amb la classificació de Gustilo.

13. Anatomia vascular de l’extremitat superior aplicada als procediments reconstructors.

14. Tractament quirúrgic de la lipoatròfia facial mitjançant una injecció de greix autòleg en pacients infectats pel VIH.

15. Sistema nerviós:

  • Reparació mitjançant tubulització de les lesions del sistema nerviós perifèric
  • Reimplant experimental de les avulsions preganglionars d’arrels nervioses.