Recerca

Àrea 1

Malalties autoimmunes sistèmiques

Responsable de l'equip

Objectius estratègics


El grup de recerca dedicat a les malalties autoimmunitàries sistèmiques promou la recerca bàsica, clínica i translacional d'aquestes malalties d'una forma multidisciplinària i amb la participació de membres dels serveis de Malalties Autoimmunitàries, Oftalmologia, Medicina Interna, Nefrologia, Immunologia, Hemostàsia, Hepatologia, Obstetrícia i Dermatologia, entre d'altres.

Aquestes activitats es porten a terme juntament amb diversos grups de treball internacionals, dels quals els membres del nostre equip en són coordinadors nacionals o internacionals: European Working Party on Systemic Lupus Erythematosus (EWPSLE), European Forum on Antiphospholipid Antibodies (EFAPL), Catastrophic Antiphospholipid Syndrome (CAPS) Registry Project Group, International Pediatric Register of Antiphospholipid Syndrome (Ped-APS Register), Systemic Lupus International Collaborative Centers (SLICC), Sjögren’s Syndrome-Hepatitis C Virus (SS-HCV) Study Group, HISPAMEC Study Group, Grupo de Estudio de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas-Uso de Terapias Biológicas (BIOGEAS), Grupo de Estudio Multicéntrico Español de Síndrome de Sjögren (GEMESS), European Vasculitis Study Group (EUVAS), European League Against Rheumatism (EULAR) Systemic Vasculitis Task Force, EULAR Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutics, i American College of Rheumatology (ACR) Work Group for Development of Classification Criteria for Polymyalgia Rheumatica, and for the classification of systemic vasculitis entre d’altres.

Principals línies de recerca

1. Lupus eritematós sistèmic, síndrome antifosfolipídica i esclerosi sistèmica:

 • Estudis multicèntrics epidemiològics sobre les manifestacions clíniques i l'evolució a llarg termini d'aquestes malalties.
 • Assaigs clínics de noves teràpies biològiques.
 • Estudi dels polimorfismes genètics com a factors de risc de les diverses manifestacions clíniques d'aquestes malalties.
 • Estudi dels factors de risc cardiovascular i de lesió endotelial que incideixen en aquestes malalties.
 • Recerca bàsica sobre el mecanisme d'acció dels anticossos antifosfolipídics en models animals.

2. Síndrome de Sjögren, manifestacions autoimmunitàries de la infecció produïda pel virus de l'hepatitis C i teràpies biològiques:

 • Estudis multicèntrics epidemiològics sobre les manifestacions clíniques i l'evolució a llarg termini d'aquestes malalties.
 • Estudi dels limfomes associats a la síndrome de Sjögren.
 • Estudi dels factors de risc cardiovascular i de lesió endotelial que incideixen en aquesta síndrome.
 • Estudis clínics i bàsics sobre la crioglobulinèmia mixta.
 • Registre internacional de tractaments amb fàrmacs biològics de les malalties autoimmunitàries sistèmiques (BIOGEAS).

3. Vasculitis sistèmiques:

 • Investigació dels mecanismes implicats i les conseqüències clíniques de la persistència de la inflamació vascular en l'arteritis de cèl·lules gegants. Identificació de noves dianes terapèutiques.
 • Estudi dels mecanismes involucrats en el desenvolupament d’un remodelat vascular anòmal (occlusió o dilatació) i les seves consequències clíniques.
 • Desenvolupament d’un model de cultiu d’òrgan per estudiar els factors involucrats en la perpetuació de la inflamació i el remodelat vascular.
 • Estudi de la prevalencia de l'afectació inflamatòria dels grans vasos a l'inici i durant l'evolució de l’ arteritis de cèl·lules gegants.
 • Assaigs clínics promoguts fonamentalment per investigador de noves teràpies biològiques per al tractament de les vasculitis sistèmiques.
 • Registre espanyol de vasculitis sistèmiques.
 • Registre espanyol de la malaltia de Behçet.

4. Oftalmopaties autoimmunitàries:

 • Assaigs clínics de noves teràpies biològiques.
 • Estudi dels polimorfismes genètics en les uveïtis com a factors de risc de les diverses manifestacions clíniques d'aquestes oftalmopaties.
 • Tractament amb fàrmacs antifactor de creixement endotelial vascular (AFCEV) de la neovascularització coroïdal i de l'edema macular cistoide secundari en les uveïtis.

Grup de recerca

Vasculitis sistèmiques

CID, MARIA CINTA

(ICMiD)

Aquest grup treballa en l’estudi dels aspectes clínics, diagnòstics i terapèutics de les vasculitis sistèmiques, així com en els mecanismes de producció de les lesions vasculars d’aquestes malalties. L’aportació científica d’aquesta línia d’investigació és molt competitiva i reconeguda internacionalment. També centra els seus esforços en l'estudi clínic de les lesions vasculars sistèmiques en l’arteritis de cèl·lules gegants, en l’estudi dels mecanismes de producció de les lesions vasculars en l’arteritis de cèl·lules gegants i en diversos assaigs clínics de noves teràpies biològiques, i coordina els registres espanyols de les vasculitis associades a anticossos anticitoplasma de neutròfil (ANCA) i de la síndrome de Behçet.

Grup Emergent

Oftalmopaties autoimmunes

ADAN, ALFREDO MANUEL

(ICOF)

Aquest grup treballa en l’estudi dels aspectes clínics, diagnòstics i terapèutics de les oftalmopaties autoimmunes. L’aportació científica d’aquesta línia d’investigació és molt competitiva i reconeguda internacionalment. També centra els seus esforços en l’estudi dels polimorfismes genètics a les uveïtis com a factors de risc de les diverses manifestacions clíniques d’aquestes oftalmopaties i diversos assaigs clínics de noves teràpies biològiques.