Recerca

Àrea 1

Artropaties Inflamatòries (GRAI)

Responsable de l'equip

Objectius estratègics

Promoure la recerca en les artritis cròniques més prevalents: artritis reumatoide (AR) i espondilartritis, inclosa l’artritis psoriàsica.

Principals línies de recerca

1. Factors pronòstics en l'artritis d'inici

  • Factors pronòstics (clínics i immunogenètics) en pacients amb artritis reumatoide d'inici.
  • Síntesi de nous pèptids sintètics citrulinats per al disseny de proves d'immunoassaig amb valor diagnòstic i pronòstic en l'artritis reumatoide d'inici recent.
  • Efecte del tabac sobre el fenotip de l’artritis reumatoide d’inici recent

2. Farmacogenómica de les artritis cròniques

  • Biomarcadors genètics associats a resposta a antagonistas del TNF a l’artritis reumatoide i artritis psoriàsica

3. Immunopatologia de la sinovitis en les artritis cròniques

  • Valor en el diagnòstic diferencial i en el pronòstic. Canvis immunopatològics relacionats amb les teràpies biològiques. Biomarcadors sinovials de resposta.

4. Paper dels gens autoinflamatoris en la patogènia de les artritis cròniques

  • Mutacions del gen MEFV en les artritis intermitents.